Szakértők

Dr. Felinger Attila, az MTA rendes tagja

Elérhetőségek

Mobil: + 36 30 911 8322
Email: felinger.attila@perforum.hu

Szakterület

Kromatográfia, elválasztástudomány.

Fontosabb szakmai tapasztalatok

Kromatográfiás állófázisok retenciós tulajdonságainak meg-határozása. Az elválasztási folyamat és a retenció jellemzése szuperkritikusfluidum-kromatográfiában. Királis elválasztások kidolgozása. Adszorpciós és megoszlási folyamatok tanulmányozása a folyadékkromatográfiában. A kromatográfia mik-roszkopikus (sztochasztikus) modelljének kidolgozása és alkalmazása. Preparatív kromatográfiás elválasztások elmélete és gyakorlata, optimális kísérleti körülmények meghatározása, egyensúlyi izotermák meghatározása. Analitikai mérési eredmények kemometriai elemzése.

Díjak

Erdey László-díj analitikai kémiai kutatásokért (MTA, 1989)
„Az Év kutatója” díj (MTA VEAB, 1998)
Akadémiai díj (MTA, 2009)
Prof. Andrzej Waksmundzki Medal Award, (Lengyel Tudomá-nyos Akadémia, 2012)
Bruckner Győző-díj, (MTA és Richter Gedeon Nyrt., 2013)
Joseph Huber Name Lecture Award (Osztrák Analitikai Kémiai Társaság, 2014)
Szent-Györgyi Albert-díj (EMMI, 2016)
Széchenyi-díj (2018)

Tudományos közéleti tevékenység

A Magyar Elválasztástudományi Társaság elnöke,
2009-A IUPAC Analitikai Kémia Divízió tagja, 2007-

Tudománymetriai adatok

Referált folyóiratban megjelent publikációk száma: 150.
Független hivatkozások száma: 2600.
Kumulatív impakt faktor: 430.
h-index: 32.