Szakértők

Dr. Gergely Szilveszter PhD

Elérhetőségek

Telefon: +36 1 463 1422
Mobil: +36 20 9804 189
E-mail: gergely.szilveszter@perforum.hu

Szakterület

Molekulaspektroszkópián belül az IR és NI R spektroszkópia
és mikroszkópia.

Jelenleg használt és bemutatható készülékek

PerkinElmer Spectrum 400 FT-IR/NI R spektrométer
és PerkinElmer Spotlight 400 FT-IR/NI R mikroszkóp

Fontosabb szakmai tapasztalatok

Fő kutatási területe a közeli és analitikai infravörös spektroszkópia
és mikroszkópia, különös tekintettel a sokváltozós
adatelemzésre. Kutatási témái – a BME hagyományait követve –
számos ponton kapcsolódnak a hazai ipar és mezőgazdaság
különböző szegmenseihez ott, ahol a gyors, roncsolásmentes IR
technikákra és a tudásintenzív megoldásokra szükség van.

Nemzetközi és hazai folyóiratokban rendszeresen publikál,
valamint aktívan részt vesz számos hazai K+F+I projektben,
illetve EU-s keretprogramban.
Oktatási tevékenysége a közeli IR spektroszkópiai kurzusokon
túl a biokémia és élelmiszeranalitika gyakorlatokra és előadásokra
terjed ki. Eddig több mint 50 szakdolgozat, diplomamunka
és PhD dolgozat témavezetője, illetve konzulense.

Tudományos közéleti tevékenység

2011-től az International Committee for Near Infrared
Spectroscopy (ICNI RS) tagja.