Szakértők

Dr. Salgó András DSc

Elérhetőségek

Telefon: +36 1 463 1477
Email: salgo.andras@perforum.hu

Szakterület

Növényi proteolitikus enzimek tulajdonságai és funkciói. Növényélettani-
biokémiai kutatások elsősorban csírázásfiziológiai és növényi
stressz vizsgálatok területén.
Az élelmiszervizsgálati területen enzimes, reológiai, mikroszerkezeti
kutatások. Az utóbbi évtizedben a közeli infravörös
spektroszkópiai módszerek mezőgazdasági, élelmiszergyógyszer-
és egyéb ipari alkalmazási lehetőségei.

Jelenleg használt és bemutatható készülékek

PerkinElmer Spectrum 400 FT-IR/NI R spektrométer
és PerkinElmer Spotlight 400 FT-IR/NI R mikroszkóp

Fontosabb szakmai tapasztalatok

1995-ben egyetemi tanári kinevezés a BME Biokémiai és Élelmiszertechnológiai
Tanszékén, majd tanszékvezető, dékánhelyettes.
2004-ben MTA doktora fokozat. 2007-től az Alkalmazott
Biotechnológia és Élelmiszer-tudományi Tanszék vezetője.

Díjak

Harald Perten Award (2002), Fellow of ICC Academy (2006),
Apáczai Csere János Díj (2011), Tangl Ferenc Emlékérem
(2013), József Nádor Emlékérem (2014)

Tudományos közéleti tevékenység

MTA Élelmiszertudományi Komplex Bizottság társelnök, Élelmiszerkönyv
Analitikai Bizottság elnök, ISO TC 34 mezőgazdasági
és élelmiszeripari nemzetközi munkabizottság elnök, SC 4
Gabonafélék albizottság elnök, ICC Nemzetközi Gabonakémiai
és Technológiai Szövetség Végrehajtóbizottság tag, ICNI RS
Chairmans Advisory Committee tag.

Tudománymetriai adatok

108 publikáció, 160 előadás, 5 elfogadott szabadalom.
Összes független hivatkozás száma: 940.
Kumulatív impakt faktor: 68,23.